DIREKTØREN FOR DET HELE

Audun Eckhoff (57) har roet stabens gemytter. Nå drømmer direktøren som gjorde ungdomsopprør ved å starte Hedningsamfunnet og reise til Bayreuth på Wagner-festival, om at folk flest skal si at de møtes på det nye Nasjonalmuseet.

Fra Norsk kunstårbok 2016

KUNST UNDER UTVIKLING
– OM DET HØGSTE NIVÅET AV NORSK KUNSTUTDANNING

Ei eineståande moglegheit for kunstnarisk fordjuping og produksjon av kunnskap frå innsida av feltet, eller kvasiakademisk utholing av forskingsomgrepet? Etter eit drygt tiår med det norske stipendiatprogrammet, rår usemja framleis. Artikkel av Maria Horvei.

Fra Norsk kunstårbok 2015

ØVELSE GJØR MASTER
– DEN LANGE VEIEN GJENNOM KUNSTUTDANNINGENE

Det handler om å lære å snakke, om å la det enkelte verket tre inn i språket. Gruppekritikken er kjernen av undervisningen på kunstakademiet. Artikkel av Simen Joachim Helsvig

Fra Norsk kunstårbok 2015

NY VITEN FRA KUNSTENS PERSPEKTIV
– OM KUNSTNERISK FORSKNING

Kunstnerisk forskning er en hybrid, og er ment å være en hybrid. Slik må også en utdanning i emnet være, skriver Gertrud Sandqvist.

Fra Norsk kunstårbok 2015

«CONTROL INSTRUCTIONS AND YOU WILL CONTROL STYLE»
– GLIMT AV KUNSTUTDANNINGENS KRETSLØP FRA RENESSANSE TIL NÅTID 1

Kunstakademienes 500 år lange historie starter med bruddet med laugsvesenet i renessansen og går via romantikkens og modernismens professorstyrte undervisning til dagens mer teori- og diskursorienterte skoler. Artikkel av Åse Markussen

Fra Norsk kunstårbok 2015

Side 8 av 14