Kunstnersamtale, plast og kunst: Mari Slaattelid
HARDE UNDERLAG

I løpet av 1990-tallet skjedde det et skille i Mari Slaattelids kunstnerskap ved at hun sluttet å male på lerret og begynte å ta i bruk industrielle underlag som aluminium og MDF, og etter hvert også pleksiglass. De nye materialene tilbød et alternativ til lerretets historiserende uttrykk, og det gikk nesten to tiår før Slaattelid igjen tok i bruk myke underlag som papir, lerret og strie.

Fra Norsk kunstårbok 2017

ARVEN FRA 1977
– EN SAMTALE MED FRANCO BERARDI

Vi lever i en tid uten framtid, slik Sid Vicious forutså. Tradisjonelle fag som kunst, psykoanalyse og politikk er døde og må finnes opp på ny. Dette er en oppgave for de kollektive bevegelsene, mener den italienske aktivisten og teoretikeren Franco Berardi – alias «Bifo».

Fra Norsk kunstårbok 2016

FANTASTISKE, SELVOPPFUNNE HITLER-DONALD DUCK-ROSABLOGGERE – OM 1990-ÅRENES POSTHUMANISTISKE IDEER OM DET NYE JEGETS GJENNOMBRUDD OG DET SOM SKJEDDE SIDEN

Det er en lang vei fra den futuristiske optimismen i Jeffrey Deitchs store utstilling «Post Human» fra 1992 til dagens langt mer dystopiske bilde av mennesket og teknologien. Susanne Christensen dukker ned i posthumanismens sammensatte historie.

Fra Norsk kunstårbok 2016

LUKTEN AV POST-INTERNETT

En rekke ferske utgivelser og utstillinger forsøker å gjøre opp status: Hva har skjedd med kunsten etter utbredelsen av internett? Hva står på spill i kunst som aktivt forholder seg til nettet? Ellef Prestsæter oppsumerer diskusjonen om post-internett-kunsten.

Fra Norsk kunstårbok 2016

KUNSTNERISKE SPEKULASJONER:
MOT EN VERDEN UTEN OSS

Kapitalismens økonomiske verdier vil føre til at artene utryddes. Om vi skal møte denne enorme utfordringen, må mennesket gjøre noe med troen på at jorden er en verden-for-oss. I dette essayet tar Jan Jagodzinski for seg strømninger innen filosofi og samtidskunst hvor man forsøker å tenke om – og arbeide i – en verden etter «menneskets død».

Fra Norsk kunstårbok 2016

Side 7 av 14