PLAST OG JAKTEN PÅ DET IDEELLE MATERIALE

I denne artikkelen skriver professor i historie og vitenskapsfilosofi Bernadette Bensaude-Vincent om forholdet mellom plaststoffenes materielle egenskaper og om hvordan måten vi håndterer dem på har endret vært syn på naturen..

Fra Norsk kunstårbok 2017

PLEKSIGLASS SOM LOKKEMAT OG MULIGHET

Den britiske kunstneren Liam Gillick har gjerne blitt forbundet med den relasjonelle estetikken, som la vekt på betrakteren som medskaper av verket, og som ofte handlet om å tilrettelegge steder og situasjoner for sosial interaksjon. Men i motsetning til kunstnere som Rirkrit Tiravanija, som inviterte publikum til å samtale over et måltid, gir ikke Gillicks scenarier inntrykk av å våre laget for menneskelig aktivitet. Installasjonene hans i pleksiglass og aluminium handlere snarere om å analysere sosiale strukturer og organisasjonsmåter, og undersøke de romlige forutsetningene for menneskelig interaksjon. Inspirert av hans reflekterte forhold til materialene han jobber med, ba vi ham skrive om sin interesse for pleksiglass, et materiale han har arbeidet med i over 30 år.

Fra Norsk kunstårbok 2017

NÅR JORDAS SJEL ER AV PLAST

I denne artikkelen skriver den kanadiske forskeren Heather Davis, om den intime koplingen mellom plasten og våre kropper og om hvordan plasten som en gang representerte menneskets frigjøring fra naturen, i dag heller symboliserer hvor grunnleggende knyttet vi er til jordas skjebne.

Fra Norsk kunstårbok 2017

UTOPIER AV PLAST

Plastmaterialenes brede anvendelighet og fristilthet fra en borgerlig kulturhistorie, har gjort dem til foretrukne materialer innenfor kunst og design, og har vært med på å minke avstanden mellom de to disiplinene. Thomas Flor følger i denne teksten plastens kunst- og designhistorie fra tidlig konstruktivisme via det fargerike 60-tallet til dagens ofte pessimistiske og teknologikritiske prosjekter.

Fra Norsk kunstårbok 2017

Kunstnersamtale, plast og kunst: Aurora Passero
SKAPER MIN EGEN NATUR

Aurora Passero arbeider med vev i grenselandet mellom maleri, skulptur og installasjon. Med sitt tydelige utgangspunkt i materialene hun arbeider med, hovedsakelig nylon, ses arbeidene hennes gjerne i sammenheng med bølgen av «nymaterialisme» som har preget kunstscenen de siste årene.

Fra Norsk kunstårbok 2017

Side 5 av 14