DA ALT VAR MULIG – 1968 OG KUNSTVERDENEN I ENDRING

Sekstiåtterne ønsket å bringe verden inn i kunsten og kunsten ut i verden. Simen Joachim Helsvig ser på hva som skjedde med kunsten i kjølvannet av det dramatiske året 1968.

Fra Norsk kunstårbok 2018

MOTKULTUR OG MOTKULTUR FRU BLOM

1960-tallets motkultur har satt dype spor, men hvem bærer arven til denne i dag? Er det ytre høyre eller samtidskunsten som målbærer nåtidens motkultur? Det spør Bjørn Hatterud i denne artikkelen fra Norsk kunstårbok 2018.

KUNSTNERE OM 1968

Hva betyr året 1968 for billedkunstnere? Vi har spurt et knippe kunstnere fra forskjellige generasjoner om å skrive en kort tekst om hva 1960-årene betyr for dem og hvordan de opplever at ideene fra denne tiden står seg i kunsten i dag. Svarene gir et bilde av ulike sider ved 1960-årenes kultur og kanskje også av hvordan ideene om 1968 har endret seg gjennom generasjonene.

Fra Norsk kunstårbok 2018

MORGENDAGENS KUNST I DAG – HENIE ONSTAD KUNSTSENTER I 50 ÅR

Henie Onstad Kunstsenter åpnet i august 1968. I denne artikkelen redegjør tidligere direktør Karin Hellandsjø for senterets historie og tverrkunstneriske profil.

Fra Norsk kunstårbok 2018

THE COUNTERCULTURE EXPERIMENT: CONSCIOUSNESS AND ENCOUNTERS AT THE EDGE OF ART

The unfortunate fate of the counterculture is that its story doesn’t blend well with either the narrative of the New York avant-garde or the political histories of the 1960s. While its commitment to social transformation divorced it from the histories of the avant-garde, its emphasis on culture and lifestyle alienated it from political histories of 1960s radicalism.
Elissa Auther was Keynote Speaker at the Norwegian Art Yearbooks's launch seminar at Kunstnernes Hus 10 November. The following text is her and her co-editor Adsam Lerners introduction to the anthology West of Center - Art and the counterculture experiment in America, 1965-1977 from 2012. Published with kind permission of the authors and The University of Minnesota Press.

Side 4 av 14