BROKEN ENGLISH – A conversation about the use of English as the working language on the art scene
and pre-launch of Norwegian Art Yearbook 2019

Panel: Sabrina van der Ley, Fleur van Muiswinkel and Halvor Haugen
Location: Styrhuset Pub, Svolvær (part of LIAFs side program)
Time: Saturday, August 31, 14.00
Moderator: Ketil Nergaard

LEDIG STILLING SOM REDAKTØR
SØKNADSFRIST FORLENGET TIL 12 SEPTEMBER

På grunn av sommeren utvider vi søknadsfristen til stillingen som ny redaktør for Norsk kunstårbok. Da den opprinnelige fristen utløp, hadde vi fått inn flere gode søkere, men for å forsikre oss om at alle potensielle kandidater har søkt, utvider vi fristen til 12. september.

Norsk kunstårbok er den eneste årlige utgivelsen om norsk kunstliv. Gjennom spesialbestilte artikler og presentasjoner av utvalgte kunstnere og utstillinger gir den et bredt bilde av norsk samtidskunst. Norsk kunstårbok ble første gang utgitt i 1992, og gis ut i samarbeid med Pax Forlag.

Les stillingsbeskrivelsen her!

DA ALT VAR MULIG – 1968 OG KUNSTVERDENEN I ENDRING

Sekstiåtterne ønsket å bringe verden inn i kunsten og kunsten ut i verden. Simen Joachim Helsvig ser på hva som skjedde med kunsten i kjølvannet av det dramatiske året 1968.

Fra Norsk kunstårbok 2018

MOTKULTUR OG MOTKULTUR FRU BLOM

1960-tallets motkultur har satt dype spor, men hvem bærer arven til denne i dag? Er det ytre høyre eller samtidskunsten som målbærer nåtidens motkultur? Det spør Bjørn Hatterud i denne artikkelen fra Norsk kunstårbok 2018.

KUNSTNERE OM 1968

Hva betyr året 1968 for billedkunstnere? Vi har spurt et knippe kunstnere fra forskjellige generasjoner om å skrive en kort tekst om hva 1960-årene betyr for dem og hvordan de opplever at ideene fra denne tiden står seg i kunsten i dag. Svarene gir et bilde av ulike sider ved 1960-årenes kultur og kanskje også av hvordan ideene om 1968 har endret seg gjennom generasjonene.

Fra Norsk kunstårbok 2018

Side 4 av 14