DEN TRANSNASJONALE SAMISKE KUNSTEN

De siste årene har samisk kunst blitt eksponert internasjonalt i mange sammenhenger, blant annet på Documenta 14 i 2017 og på Venezia-biennalen i fjor. Men selv om oppmerksomheten har økt, er det på ingen måte nytt at den samiske orienterer seg på tvers av landegrenser. Dette er naturlig, skriver Irene Snarby i denne artikkelen, siden Sápmi er en del av et nord som ikke kan forstås som annet enn en transnasjonal størrelse.

Fra Norsk kunstårbok 2019

INTERNASJONAL STANDARD

STANDARD (OSLO) har siden 2005 brakt verden til Norge og Norge til verden på en måte ikke noe annet norsk kunstgalleri har maktet. I dette intervjuet med Kåre Bulie kaller galleristen, Eivind Furnesvik, seg for en co-pilot og forklarer sin suksess med blikk og god timing.

Fra Norsk kunstårbok 2019

Ny redaktør for Norsk kunstårbok

Susanne Christensen har blitt ansatt som ny redaktør for Norsk kunstårbok.

Hun overtar etter Ketil Nergaard og Arve Rød og tiltrer i et treårig åremål. Den nye redaktøren begynner arbeidet med Norsk kunstårbok 2021.

BROKEN ENGLISH – A conversation about the use of English as the working language on the art scene
and pre-launch of Norwegian Art Yearbook 2019

Panel: Sabrina van der Ley, Fleur van Muiswinkel and Halvor Haugen
Location: Styrhuset Pub, Svolvær (part of LIAFs side program)
Time: Saturday, August 31, 14.00
Moderator: Ketil Nergaard

LEDIG STILLING SOM REDAKTØR
SØKNADSFRIST FORLENGET TIL 12 SEPTEMBER

På grunn av sommeren utvider vi søknadsfristen til stillingen som ny redaktør for Norsk kunstårbok. Da den opprinnelige fristen utløp, hadde vi fått inn flere gode søkere, men for å forsikre oss om at alle potensielle kandidater har søkt, utvider vi fristen til 12. september.

Norsk kunstårbok er den eneste årlige utgivelsen om norsk kunstliv. Gjennom spesialbestilte artikler og presentasjoner av utvalgte kunstnere og utstillinger gir den et bredt bilde av norsk samtidskunst. Norsk kunstårbok ble første gang utgitt i 1992, og gis ut i samarbeid med Pax Forlag.

Les stillingsbeskrivelsen her!

Side 3 av 14