Ny redaktør for Norsk kunstårbok

Susanne Christensen har blitt ansatt som ny redaktør for Norsk kunstårbok.

Hun overtar etter Ketil Nergaard og Arve Rød og tiltrer i et treårig åremål. Den nye redaktøren begynner arbeidet med Norsk kunstårbok 2021.

BROKEN ENGLISH – A conversation about the use of English as the working language on the art scene
and pre-launch of Norwegian Art Yearbook 2019

Panel: Sabrina van der Ley, Fleur van Muiswinkel and Halvor Haugen
Location: Styrhuset Pub, Svolvær (part of LIAFs side program)
Time: Saturday, August 31, 14.00
Moderator: Ketil Nergaard

LEDIG STILLING SOM REDAKTØR
SØKNADSFRIST FORLENGET TIL 12 SEPTEMBER

På grunn av sommeren utvider vi søknadsfristen til stillingen som ny redaktør for Norsk kunstårbok. Da den opprinnelige fristen utløp, hadde vi fått inn flere gode søkere, men for å forsikre oss om at alle potensielle kandidater har søkt, utvider vi fristen til 12. september.

Norsk kunstårbok er den eneste årlige utgivelsen om norsk kunstliv. Gjennom spesialbestilte artikler og presentasjoner av utvalgte kunstnere og utstillinger gir den et bredt bilde av norsk samtidskunst. Norsk kunstårbok ble første gang utgitt i 1992, og gis ut i samarbeid med Pax Forlag.

Les stillingsbeskrivelsen her!

DA ALT VAR MULIG – 1968 OG KUNSTVERDENEN I ENDRING

Sekstiåtterne ønsket å bringe verden inn i kunsten og kunsten ut i verden. Simen Joachim Helsvig ser på hva som skjedde med kunsten i kjølvannet av det dramatiske året 1968.

Fra Norsk kunstårbok 2018

MOTKULTUR OG MOTKULTUR FRU BLOM

1960-tallets motkultur har satt dype spor, men hvem bærer arven til denne i dag? Er det ytre høyre eller samtidskunsten som målbærer nåtidens motkultur? Det spør Bjørn Hatterud i denne artikkelen fra Norsk kunstårbok 2018.

Side 3 av 13