TRENING I Å OPPLEVE VERDEN
Intervju med Stian Eide og Steffen Håndlykken

Det kunstnerdrevne galleriet 1857 ble grunnlagt i 2010 av Steffen Håndlykken og Stian Eide Kluge i et tidligere trelastlager på Grønland i Oslo. Høsten 2019 la de ned driften. De to siste årene holdt de utstillingsvirksomheten gående i ulike lokaler, i samarbeid med kurator Jenny Kinge. 1857 har vært en særegen stemme i det siste tiårets norske kunstsamtale, og galleriet har representert en viktig del av kunstscenen i Oslo. I denne samtalen med Arve Rød er ikke de to grunnleggerne uten videre enige om å se galleriet som en inngang til å forstå et tiår.

Fra Norsk kunstårbok 2020

DEN NORDISKE KUNSTSCENENS VEKST OG FALL

I fjor høst kom kurator, kritiker og redaktør for Kunstkritikk, Jonas Ekeberg, med boka Postnordisk – den nordiske kunstscenens vekst og fall 1976–2016. I dette intervjuet med Ketil Nergaard argumenterer han for en revitalisering av det nordiske kunstsamarbeidet, som under sin storhetstid mot slutten av 1990-årene avfødte uttrykket «det nordiske mirakelet», men som ifølge Ekeberg falt sammen på begynnelsen av 2000-tallet.

Fra Norsk kunstårbok 2019

«BOR OG ARBEIDER I NORGE»

Internasjonaliseringen av det norske kunstlivet handler ikke bare om at norske kunstnere kommer seg ut og får internasjonale karrierer. Like viktig er hvordan det lokale kunstlivet endrer seg gjennom at utenlandske kunstnere etablerer seg i Norge og tilfører nye perspektiver og måter å tenke og arbeide på. Vi har snakket med seks kunstnere fra forskjellige land som har bosatt seg i Norge, om deres erfaringer og tanker om å arbeide som kunstner i og fra Norge. Intervjuer med: Enrique Roura, Tatiana Lozano, Hanan Benammar, Karen Nikgol, Stefan Schrøder og Victoria Duffee.

Fra Norsk kunstårbok 2019

DET SYSTEMET AV SMÅ FORSKJELLER DU LÆRTE AV MORA DI

Den økende bruken av engelsk i det norske kunstfeltet er en bekymring for mange. I denne artikkelen snur Halvor Haugen om på problemstillingen og spør heller: Hva skal vi med norsk?

DEN TRANSNASJONALE SAMISKE KUNSTEN

De siste årene har samisk kunst blitt eksponert internasjonalt i mange sammenhenger, blant annet på Documenta 14 i 2017 og på Venezia-biennalen i fjor. Men selv om oppmerksomheten har økt, er det på ingen måte nytt at den samiske orienterer seg på tvers av landegrenser. Dette er naturlig, skriver Irene Snarby i denne artikkelen, siden Sápmi er en del av et nord som ikke kan forstås som annet enn en transnasjonal størrelse.

Fra Norsk kunstårbok 2019

Side 3 av 15