ROMANTISKE ENTREPRENØRER – Hvordan digitaliseringen har skapt en ny artistrolle

De teknologiske endringene i pop- og rockebransjen har gitt musikerne større kontroll over produksjonsmidlene, men har også ført til at det blir mindre tid til selve musikken. Musiker og skribent Knut Schreiner ser på hvordan entreprenørialiseringen har skapt en ny artistrolle.
(Artikkel fra Norsk kunstårbok 2014)

REGJERINGSKUNST – Nyliberalismen og det nye kunstnersubjektet

Den tradisjonelle kunstneriske kritikken av kapitalismen er for lengst inkorporert i den samtidige kapitalismekulturen. Dagens nyliberalisme bejubler friheten og de verdiskapende forskjeller, og har gjort «kunstens etikk» til en «entreprisens etikk». Det skriver Kjetil Olaussen i denne artikkelen, som er en redigert versjon av hans innledning til panelsamtalen under lanseringen av Norsk Kunstårbok 2014, 14. oktober 2014.

Side 14 av 14