OFFICE FOR CONTEMPORARY ART
- ET ULØST DILEMMA

Office for Contemporary Art opplever stor oppslutning om sine egne produksjoner, men kritiseres for å nedprioritere sin rolle som nasjonal samarbeidspartner. Er institusjonen i stand til å håndtere sine mangfoldige oppgaver på en tilfredsstillende måte?

Fra Norsk kunstårbok 2010

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?

Er man fremdeles «norsk kunstner» etter mange år i utlandet? Øystein Aasan deler sine erfaringer etter åtte år som kunstner i Berlin.

Fra Norsk kunstårbok 2010

KURATORER PÅ VERDENSOMSEILING – EN SAMTALE MELLOM GEIR HARALDSETH OG KAROLIN TAMPERE

To kuratorer som har vært gjester på en rekke residensprogrammer verden over samtaler om sine erfaringer om hva som utgjør et vellykket residensopphold.

Fra Norsk kunstårbok 2010

MINIMUMSNÆRVÆR

De fleste Artist in Residence-ordninger krever et minimumsnærvær av kunstnerne. Burde de heller bygget opp under kunstnernes ønske om maksimalt fravær skriver den belgiske filosof, kritiker og skribent Dieter Lesage.

Fra Norsk kunstårbok 2010

KUNST – MARKED – AUTONOMI

Siden årtusenskiftet har det internasjonale kunstmarkedet vært dominert av kapital fra finanssektoren samtidig som markedet har manifestert sin definisjonsmakt i kunstfeltet. På tross av finanskrisen fortsetter disse tendensene i dag, og det setter sitt preg også på kunstproduksjonen. Der den tidlige avantgarden forholdt seg til en vekstperiode i kapitalismen, er vår samtidige økonomi mindre preget av produksjon enn av en intens vekst av finanskapital. Melanie Gilligan ser sammenhenger mellom handelen med finansielle derivater og samtidskunstens tendens til gjentakelse og gjenbruk.
(Artikkel fra Norsk kunstårbok 2013)

Side 13 av 14