KUNST PÅ ANBUD
– HVA SLAGS KUNST BØR VI PRODUSERE?

I denne artikkelen etterlyser Anders Eiebakke en større bevissthet blant kunstnere om hvordan målstyring av kunst fører til selvsensur og kunstnerisk utarming. Når andre enn kunstnerne selv bestemmer hva de skal jobbe med og hvordan, har kunsten mistet sin frihet.

Fra Norsk kunstårbok 2011

DEN FLEKSIBLE INSTITUSJONEN
– ET INTERVJU MED SOLVEIG ØVSTEBØ

Solveig Øvstebø var direktør for Bergen Kunsthall fra 2003 til 2012. I dette intervjuet med Arne Skaug Olsen forteller hun om sine kuratoriske ideer og om utviklingen av den tidligere kunstforeningen til en av landets viktigste kunstinstitusjoner.

Fra Norsk kunstårbok 2011

DOP, DØD OG PEDOFILI
–ETIKKÅRET 2009

2009 var året da etisk tvilsom kunst ble første-sideoppslag. Året da kunstnere ble den yrkesgruppen med størst krav til etisk ansvar i Norge. Hva skjedde egentlig? Bjørn Hatterud nøster i etikkdebatten, med utgangspunkt i tidligere kultur- og kirkeminister Trond Giskes åpningsforedrag på Norsk kulturråds årskonferanse i november 2008, som hadde temaet «Den farlige kunsten».

Fra Norsk kunstårbok 2010

OFFICE FOR CONTEMPORARY ART
- ET ULØST DILEMMA

Office for Contemporary Art opplever stor oppslutning om sine egne produksjoner, men kritiseres for å nedprioritere sin rolle som nasjonal samarbeidspartner. Er institusjonen i stand til å håndtere sine mangfoldige oppgaver på en tilfredsstillende måte?

Fra Norsk kunstårbok 2010

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?

Er man fremdeles «norsk kunstner» etter mange år i utlandet? Øystein Aasan deler sine erfaringer etter åtte år som kunstner i Berlin.

Fra Norsk kunstårbok 2010

Side 12 av 14