DOP, DØD OG PEDOFILI
–ETIKKÅRET 2009

2009 var året da etisk tvilsom kunst ble første-sideoppslag. Året da kunstnere ble den yrkesgruppen med størst krav til etisk ansvar i Norge. Hva skjedde egentlig? Bjørn Hatterud nøster i etikkdebatten, med utgangspunkt i tidligere kultur- og kirkeminister Trond Giskes åpningsforedrag på Norsk kulturråds årskonferanse i november 2008, som hadde temaet «Den farlige kunsten».

Fra Norsk kunstårbok 2010

OFFICE FOR CONTEMPORARY ART
- ET ULØST DILEMMA

Office for Contemporary Art opplever stor oppslutning om sine egne produksjoner, men kritiseres for å nedprioritere sin rolle som nasjonal samarbeidspartner. Er institusjonen i stand til å håndtere sine mangfoldige oppgaver på en tilfredsstillende måte?

Fra Norsk kunstårbok 2010

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?

Er man fremdeles «norsk kunstner» etter mange år i utlandet? Øystein Aasan deler sine erfaringer etter åtte år som kunstner i Berlin.

Fra Norsk kunstårbok 2010

KURATORER PÅ VERDENSOMSEILING – EN SAMTALE MELLOM GEIR HARALDSETH OG KAROLIN TAMPERE

To kuratorer som har vært gjester på en rekke residensprogrammer verden over samtaler om sine erfaringer om hva som utgjør et vellykket residensopphold.

Fra Norsk kunstårbok 2010

MINIMUMSNÆRVÆR

De fleste Artist in Residence-ordninger krever et minimumsnærvær av kunstnerne. Burde de heller bygget opp under kunstnernes ønske om maksimalt fravær skriver den belgiske filosof, kritiker og skribent Dieter Lesage.

Fra Norsk kunstårbok 2010

Side 12 av 13