KUNST – MARKED – AUTONOMI

Siden årtusenskiftet har det internasjonale kunstmarkedet vært dominert av kapital fra finanssektoren samtidig som markedet har manifestert sin definisjonsmakt i kunstfeltet. På tross av finanskrisen fortsetter disse tendensene i dag, og det setter sitt preg også på kunstproduksjonen. Der den tidlige avantgarden forholdt seg til en vekstperiode i kapitalismen, er vår samtidige økonomi mindre preget av produksjon enn av en intens vekst av finanskapital. Melanie Gilligan ser sammenhenger mellom handelen med finansielle derivater og samtidskunstens tendens til gjentakelse og gjenbruk.
(Artikkel fra Norsk kunstårbok 2013)

FORRETNINGSKUNSTNER – Eller hvordan samtidskunsten er blitt økonomisk bevisst og har lært seg å sette pris på godt arbeid

Om det komplekse samspillet mellom kunst og næringsliv etter at den kommersielle kunstbransjen fant sin form i etterkrigstiden.
(Artikkel fra Norsk kunstårbok 2014)

VISUELL KOMPETANSE AS
Om entreprenørskap, outsourcing og storverkstedsproduksjon i samtidskunsten

Maria Horvei snakker med kunstner Bård Breivik og en rekke andre aktører i norsk og internasjonalt kunstliv om utfordringer knyttet til problemstillingen kunst og entreprenørskap.

Artikkel fra Norsk kunstårbok 2014

ROMANTISKE ENTREPRENØRER – Hvordan digitaliseringen har skapt en ny artistrolle

De teknologiske endringene i pop- og rockebransjen har gitt musikerne større kontroll over produksjonsmidlene, men har også ført til at det blir mindre tid til selve musikken. Musiker og skribent Knut Schreiner ser på hvordan entreprenørialiseringen har skapt en ny artistrolle.
(Artikkel fra Norsk kunstårbok 2014)

REGJERINGSKUNST – Nyliberalismen og det nye kunstnersubjektet

Den tradisjonelle kunstneriske kritikken av kapitalismen er for lengst inkorporert i den samtidige kapitalismekulturen. Dagens nyliberalisme bejubler friheten og de verdiskapende forskjeller, og har gjort «kunstens etikk» til en «entreprisens etikk». Det skriver Kjetil Olaussen i denne artikkelen, som er en redigert versjon av hans innledning til panelsamtalen under lanseringen av Norsk Kunstårbok 2014, 14. oktober 2014.

Side 12 av 12