MAN KAN IKKE GÅ PÅ NAV HVIS MAN HAR JOBB
– EN SAMTALE MED ELINE MUGAAS OG TERJE NICOLAISEN

Tre kunstnere diskuterer entreprenørskap, kunstnerselvbilde og forskjellige måter å arbeide på som kunstner.

Fra Norsk kunstårbok 2013

OM KUNSTENS AUTONOMI

Modernismens hegemoni er kilden til mange av dagens kontroverser rundt kunstens autonomi. Er autonomi avhengig av motstand og negasjon, eller går det an å tenke autonomi på en måte som gir større rom for interaksjon mellom kunst og samfunn, spør Marit Grøtta i denne artikkelen.

Fra Norsk kunstårbok 2013

HANDELENS KUNST
– ET INTERVJU MED PEDER LUND

Det siste tiåret har Peder Lund (42) brakt den ene klassiske samtidskunstneren etter den andre til Oslo. Men det aller beste han vet, er fantastiske kunstnere som markedet ikke interesserer seg for.

Fra Norsk kunstårbok 2013

UNFINISHED BUSINESS
– HINSIDES KUNST, KULTUR OG POLITIK

Kunsten er et forsøk på å nå utover seg selv, men også utover og forbi kapitalismen, skriver Mikkel Bolt i denne artikkelen: Bare ved å bevege seg utenfor kunstens rammer lever kunstverket opp til sin oppgave om å utfordre differensieringen i det kapitalistiske samfunnet. Fra Norsk kunstårbok 2013

FIRE KUNSTNERE OM KUNSTNERNES ERFARINGER

Hvordan er kunstneres arbeidsforhold og hva er deres utfordringer? Hvordan er hverdagen for dagens kunstnere? Vi intervjuet Leander Djønne, Ane Mette Hol, Svein Flygari Johansen og Maia Urstad. De forteller om sine erfaringer med kunstproduksjon og utstillingsvirksomhet, og sitt samarbeid med kuratorer, kunstinstitusjoner og andre og om hva som er viktig for deres kunstnerskap.

Fra Norsk kunstårbok 2012

Side 10 av 14