NORSK KUNSTÅRBOK 2018

INNHOLD

Leder

ARVEN FRA 1968

SIMEN J. HELSVIG
Da alt var mulig – 1968 og kunstverdenen i endring

Glimt fra 1968

KARIN HELLANDSJØ
Morgendagens kunst i dag – Henie Onstad kunstsenter 50 år

BJØRN HATTERUD
Motkultur og motkultur fru Blom

ELISABETH HAARR, BJØRN RANSVE, SAMIR M'KADMI, JEANNETTE CHRISTENSEN, INGEBORG STANA, KNUT ÅSDAM, ANDERS SLETVOLD MOE, JENNIE BRINGAKER, JOHANNE HESTVOLD, ANDREAS ÖHMAN
Kunstnere om 1968

ESSAY / INTERVJU

MARIA HORVEI
Av skog er du komen

ANDERS EIEBAKKE
Den gamle romfartsteknologien og den nye kunsten

PER-OSKAR LEU
Kunstnernes hus

SUSANNE CHRISTENSEN
En ny fremtid – samtale med Heidi Ballet og Jacob Lillemose

MARTHE RAMM FORTUN
Si det høyt!

2017 OPPSUMMERT

BYPULS

MERETE JONVIK
Stavanger 2017: Høy aktivitet, lite diskurs

KETIL NERGAARD
Tromsø, Nordens Berlin?

MARIUS LERVÅG AASPRONG
Trondheim 2017: En kunstscene i emning

ANNETTE KIERULF
Syv timer i Bergens kunstverden

BEATE PETERSEN
Bohembyen Oslo

HÅKON ANTON FAGERÅS, VIBEKE SLYNGSTAD, PER INGE BJØRLO, RAGNHILD LØKKE, TORGEIR HUSEVAAG, MARIT ROLAND, PER KRISTIAN NYGAARD, CHARLOTTE ROSTAD, LARS RAMBERG, RAGNHILD AAMÅS, BJØRN ERIK HAUGEN, METTE EDVARDSEN, VERDENSTEATERET, JANNE KRUSE, KRISTIAN SKYLSTAD, INGRI HARALDSEN, KJELL VARVIN, HC GILJE, ANNA WIDÉN, TORE REISCH, SOLVEIG LØNSETH, ANDERS SMEBYE, ANN CATHRIN NOVEMBER HØIBO, ASK BJØRLO, NORA JOUNG, RODDY BELL, ANNE GURO LARSMON, ANDREAS KNAG DANIELSEN, SANDRA MUJINGA, NILS BECH
Kunstnere om kunstnere – Norsk kunstårboks kunstnerstafett

KETIL NERGAARD OG ARVE RØD
Kunståret 2017

Bidragsytere

-----------------------

Redaksjonen
Ketil Nergaard   Arve Rød

Utgitt av Pax forlag med støtte av Norsk Kulturråd