NORSK KUNSTÅRBOK 2016 THE NORWEGIAN ART YEARBOOK 2016
INNHOLD CONTENT

Leder Editorial

ELLEF PRESTSÆTER (text), ANDREAS ERVIK (artworks)
Lukten av postinternett
The smell of the post-internet

SUSANNE CHRISTENSEN
Fantastiske, selvoppfunne Hitler-Donald Duck-rosabloggere.
 Om 1990-årenes posthumanistiske ideer om det nye jegets gjennombrudd og det som skjedde siden
Amazing, self-styled Hitler-Donald Duck pink bloggers. On 1990s posthumanism, the breakthrough of the new self, and what has happened since

JAN JAGODZINSKI
Kunstneriske spekulasjoner: Mot en verden uten oss
Artistic speculations: Facing a world without us

SIRI NERGAARD,
 FEDERICO MONTANARI
Arven fra 1977 – en samtale
 med Franco Berardi
The will of 1977 – a conversation with Franco Berardi

KÅRE BULIE
Direktøren for det hele
A director for everything

2015 oppsummert: kunstnere velger kunst
2015 in summary: artists choose works

ARNE SKAUG OLSEN
Bergen 2015: Lokal nedkjøling
A local chill

JAN FREUCHEN
Kristiansand 2015: Utgravninger og overgivelser
Excavations and surrenders

FRODE MARKHUS
Oslo 2015: 
Nordic noir, Nordic blancheur, Nordic lumière, Nordic demi-jour
Nordic noir, Nordic blancheur, Nordic lumiere, Nordic demi-jour

HEATHER JONES, ASTRID HELEN WINDINGSTAD, MARTE DANIELSEN JØLBO
Stavanger 2015:
 Fornyet historiebevissthet
A renewed historical consciousness

LEIF MAGNE TANGEN
Tromsø 2015:
 På avstand ser alt vakkert ut
From a distance everything looks beautiful


MARGRETE ABELSEN
Trondheim 2015: Betimelige utforskninger
Timely explorations

2015 oppsummert: Redaksjonens valg
2015 in summary: Editorial selections

Nye bøker New books

Bidragsytere Contributors

-----------------------

Redaksjonen / Editors
Ketil Nergaard   Arve Rød

Utgitt av Pax forlag med støtte av Norsk Kulturråd
Published by Pax Publishing with the support from Arts Council Norway