NORSK KUNSTÅRBOK 2015 THE NORWEGIAN ART YEARBOOK 2015
INNHOLD CONTENT

Leder   Editorial

SIMEN JOACHIM HELSVIG
Øvelse gjør master. Den lange veien gjennom kunstutdanningene
Mastering the art. The long road through art education

MARIA HORVEI
Kunst under utvikling. Om det høgste nivået av norsk kunstutdanning
Art under development. On the highest tier of norwegian art education

GERTRUD SANDQVIST
Ny viten fra kunstens perspektiv. Om kunstnerisk forskning
New knowledge from the perspective of art. About artistic research

ÅSE MARKUSSEN
«Control instructions and you will control style». Glimt av kunstutdanningens kretsløp fra renessanse til nåtid
“Control instructions and you will control style”. Glimpses from the evolution of art education from the renaissance to the present

KETIL NERGAARD OG ARVE RØD
Å verne om det matunyttige. En samtale med Toril Johannessen og Are Mokkelbost
Protecting the unprofitable. A conversation with Toril Johannessen and Are Mokkelbost

KÅRE BULIE
Å skape lykken. Intervju med Ida Ekblad
Creating happiness. Interview with Ida Ekblad

2014 oppsummert: kunstnere velger kunst
2014 in summary: artists choose works

2014 oppsummert: Redaksjonens valg
2014 in summary: Editorial selections

Nye bøker New books

Bidragsytere Contributors

-----------------------

Redaksjonen / Editors
Ketil Nergaard   Arve Rød

Utgitt av Pax forlag med støtte av Norsk Kulturråd
Published by Pax Publishing with the support from Arts Council Norway