NORSK KUNSTÅRBOK 2014 THE NORWEGIAN ART YEARBOOK 2014
INNHOLD CONTENT

Leder  Editorial

KRISTIAN SKYLSTAD
Man kan ikke gå på nav hvis man har jobb. En samtale med Eline Mugaas og Terje Nicolaisen
You can’t claim benefits if you have a job. A conversation with Eline Mugaas and Terje Nicolaisen

MARIA HORVEI
Visuell kompetanse as. Om entreprenørskap, outsourcing og storverkstedsproduksjon i samtidskunsten
Visual Expertise Ltd. On entrepreneurship, outsourcing and large scale production in contemporary art

PER PLATOU
Kunstneren: sabotør eller dansende bjørn?

The artist: saboteur or dancing bear?

KNUT SCHREINER
Romantiske entreprenører. Hvordan digitaliseringen har skapt en ny artistrolle
Romantic entrepreneurs. How digitalisation has created a new type of musician

KOENRAAD BROSENS
Rubens & co.

JACOB LILLEMOSE
Forretningskunstner. Eller hvordan samtidskunsten er blitt økonomisk bevisst og har lært seg å sette pris på godt arbeid
The business artist. Or how contemporary art became commercially savvy and learnt to value good work

KÅRE BULIE
Billedskrift. Intervju med Harald Flor
Picture writing. Interview with Harald Flor

2013 oppsummert: kunstnere velger kunst
2013 in summary: artists choose works

2013 oppsummert: redaksjonens valg
2013 in summary: editorial selections

Seminarer Seminars

Nye bøker New books

Bidragsytere Contributors

-----------------------

Redaksjonen / Editors
Ketil Nergaard
Arve Rød

Utgitt med støtte av Norsk Kulturråd
With support from Arts Council Norway