NORSK KUNSTÅRBOK 2013 THE NORWEGIAN ART YEARBOOK 2013
INNHOLD CONTENT

Leder  Editorial

2012 oppsummert: Redaksjonens valg
2012 in summary: Editorial selections

MELANIE GILLIGAN
Kunst – marked – autonomi
Art – market – autonomy

MARIT GRØTTA
Om kunstens autonomi
On the autonomy of art

MIKKEL BOLT
Unfinished Business – hinsides kunst, kultur og politik
Unfinished Business – beyond art, culture and politics


KÅRE BULIE
Handelens kunst – intervju med Peder Lund
The art of the art dealer – interview with Peder Lund

2012 oppsummert: kunstnere velger verk
2012 in summary: artists choose works

NILS-ØIVIND HAAGENSEN
Det der gidder Jeg ikke – om et bilde av Rune Johansen
That there’s going a bit far – on a picture by Rune Johansen
Rune Johansen, «Nyere Arbeider», Galleri K

MARTIN BJØRNERSEN
Sjelhetsløst Soulnessless
Terre Thaemlitz, Ny Musikk

CESILIE HOLCK
Tomhetsgenerering Generating emptiness
Bjørn Hegardt og Theo Ågren, «Point of No Return», Rake Visningsrom

ESPEN STUELAND
Lekkasjer Leaks
Damien Hirst, Mother and Child Divided, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst

Seminarer Seminars

Nye bøker New books

Bidragsytere Contributors

-----------------------

Redaksjonen / Editors
Ketil Nergaard
Marie Nerland
Arve Rød

Bokdesign / Design
Skin Designstudio

ISBN 978-82-530-3667-0

Utgitt med støtte av Norsk Kulturråd

With support from Arts Council Norway