NORSK KUNSTÅRBOK 2012 THE NORWEGIAN ART YEARBOOK 2012
INNHOLD CONTENT

Leder   Editorial

Redaksjonens valg 1 2011
Editorial selections 1 2011

Kristian Meisingset
Norsk kulturråd 2012: Mellom forvaltning og politikk
Arts Council Norway 2012: Between public administrator and political agent

Fire kunstnere om kunstneres erfaringer
Four artists on being an artist
Ane Mette Hol
Maia Urstad
Svein Flygari Johnsen
Leander Djønne

JOHANNE NORDBY WERNØ
o.r.d. mot o.r.d – tre møter med gallery d.o.r.
(w)o.r.d. against (w)o.r.d. – three encounters with gallery d.o.r.

Redaksjonens valg 2 2011
Editorial selections 2 2011

BEATE PETERSEN
Fra kritisk diskurs til grønne utopier – om kunstsatsningen i Bjørvika
From critical discourse to green utopias – the Bjørvika art programme

2011 oppsummert: kuratorer velger kunstnere
2011 in summary: curators select artists

KJETIL RØED
Pedagogiske remonteringer  Instructive reconfigurations
Kirstine Roepstorff «Formløshetens Wunderkammer», Nasjonalmuseet, Museet for samtidskunst

STIAN GABRIELSEN
Gulvet i maleriet   The floor in the painting
Fredrik Værslev «I'M GONNA KEEP A HAPPY THOUGHT AND ASSUME THIS IS JUST A NEGOTIATION TACTIC», Standard (Oslo)

SYNNØVE VIK
Mellom stoneware og software   Between stoneware and software
«Ting tang trash – oppvinning i samtidskeramikken», Bergen Kunstmuseum – Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum

INGVILD KROGVIG
Smertens semiosis   The semiosis of pain
«Per Inge Bjørlo», Henie Onstad Kunstsenter/Bergen Kunstmuseum

POWER EKROTH
In my grill In my grill
Øystein Aasan «Solo-show» PSM gallery, Berlin / «Imagine Being Here Now» Momentum, Moss

Seminarer  Seminars

Nye bøker  New books

Bidragsytere  Contributors


Redaksjonen / Editors:
Kjetil Nergaard
Marie Nerland

Bokdesign / Design:
Skin Designstudio

ISBN 978-82-530-3566-6

Utgitt med støtte av Norsk Kulturråd
With support from Arts Council Norway