NORSK KUNSTÅRBOK 2011 THE NORWEGIAN ART YEARBOOK 2011
INNHOLD CONTENT

Leder   Editorial

Redaksjonens favoritter  Highlighted projects

Kristian Meisingset
Å smekke borgerskapet i trynet: KORO og motstandsestetikken
Épater les bourgeois: KORO and the aesthetics of resistance

Fire kunstnere om utsmykkinger,
oppdragskunst og kunst i offentlige rom

Four artists on working to commission
and art in public spaces

Gerd Elise Mørland
Museet er et verktøy – et intervju med Charles Esche
The museum as a tool – an interview with Charles Esche

Erlend Hammer
Kunstfeltets selvutslettende retorikk
The self-defeating rhetoric of the art sector

Anders Eiebakke
Kunst på anbud  Putting art out to tender

Arne Skaug Olsen
Den fleksible institusjonen – et intervju med Solveig Øvstebø
The flexible institution – an interview with Solveig Øvstebø

2010 oppsummert  2010 in summary

Anmeldelser  Reviews

Peter J. Amdam
Ikke-perseptuelle sensoriske teststeder Nonperceptual sensory test sites
Mark B. N. Hansens Forart forelesninger, Universitetet i Oslo og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Geir Haraldseth
Bric business  Brics business
Sheela Gowda, «Postulates of contiguity», Office for Contemporary Art

Trond Borgen
En humanistisk puls  A humanistic pulse
Eli Glader, «Asylum (midt i blant oss)», Sølvberget galleri, Stavanger

Susanne Christensen
Byrommets tømte kroppe  The empty body of the urban space
Knut Åsdam, Festspillutstillingen 2010, Bergen kunsthall

Arve Rød
Museale fornemmelser  Museum impressions
Dag Erik Elgin, «La collection moderne», Galleri MGM

Utstillinger og arrangementer 2010
Exhibitions and arrangements 2010

Seminarer  Seminars

Nye bøker  New books

Bidragsytere  Contributors


Redaksjonen / Editors:
Erlend Hammer
Kjetil Nergaard
Marie Nerland

Bokdesign / Design:
Skin Designstudio

ISBN 978-82-530-3460-7

Utgitt med støtte av Norsk Kulturråd
With support from Arts Council Norway