NORSK KUNSTÅRBOK 2020

INNHOLD

Leder

Line Ulekleiv
Materialets kraft

Arve Rød
Trening i å oppleve verden
– intervju med Stian Eide Kluge og Steffen Håndlykken

Ketil Nergaard
SOS! Redd verden!
– en samtale med Jana Winderen og Timothy Morton

UNDER ARBEID – KUNSTNERISKE PROSESSER

Ane Hjort Guttu
Kunstnerisk prosess forklart for voksne

Per Platou
Den rare metode

Gustav Svihus Borgersen
En aldri hvilende forskerinnstilling
– intervju med Erlend Leirdal

Rasmus Hungnes
Når studioet er en hatt

Ketil Nergaard
Det kaosmotiske kollektiv

Arne Skaug Olsen
Det er et privilegium å vite hvem du er
– intervju med Joar Nango

2019 OPPSUMMERT

Kjetil Berge, Jóhanna Ellen Ríkharðsdóttir, Alex Bunn, Sandra Vaka, Yngve Holen, Vibeke Tandberg, Steinar Haga Kristensen, Marthe Ramm Fortun, Fatou Madeleine Åsbakk, Francisco Briceno, Henrik Olai Kaarstein, Henriette Steenstrup, Kim Hiorthøy, Birgitte Sigmundstad, Farhad Kalantary, Mattias Härenstam, Lene Berg, Trygve Luktvasslimo, Vebjørg Hagene Thoe, Victor Mutelekesha, Erlend Grytbakk Wold, Thora Dolven Balke, Arild Tveito, Agatha Wara, Urd J Pedersen, Christoffer Danielsson, AK Dolven, Daisuke Kosugi
Kunstnere om kunstnere

KETIL NERGAARD OG ARVE RØD
Kunståret 2019

-----------------------

Redaksjonen
Ketil Nergaard   Arve Rød

Utgitt av Pax forlag med støtte av Norsk Kulturråd