NORSK KUNSTÅRBOK 2019

INNHOLD

Leder

HALVOR HAUGEN
Det systemet av små forskjeller du lærte av mora di

KÅRE BULIE
Internasjonal standard – Intervju med Eivind Furnesvik

KÅRE BULIE
«Bor og arbeider i Norge»

Kortintervjuer med Enrique Roura, Tatiana Lozano, Hanan Benammar, Karen Nikgol, Stefan Schrøder og Victoria Duffee

KETIL NERGAARD
Den nordiske kunstscenens vekst og fall – Intervju med Jonas Ekeberg

CHARLOTTE B. MYRVOLD
Reisebrev fra Grenland om kunst og byutvikling

IRENE SNARBY
Den transnasjonale samiske kunsten

GUSTAV BORGERSEN
RAKE Visningsrom (2011–2019) – et sentralt kapittel i historien om kunstbyen Trondheim

2018 OPPSUMMERT

ØYSTEIN WYLLER ODDEN, HANNE FRIIS, EDVINE LARSEN, GUNNHILDE HØYER, MUNAN ØVRELID, RANDI NYGÅRD, TOR BØRRESEN, LEONARD RICKHARD, DAISUKE KOSUGI, MARTE GUNNUFSEN, GUNVOR NERVOLD ANTONSEN, LYDIA HAUGE SØLVBERG, EMIL FINNERUD, YAMILE CALDERON, GEIR STADHEIM, KENNETH VARPE, FIN SERCK-HANSSEN, KAMILLA SKRINDE, CECILIE LIND, NICHOLAS RIIS, DANIEL LYNAU, MARIA PASENAU, ANE GRAFF, BERIVAN ERDOGAN, BJARNE MELGAARD, KRISTIAN ØVERLAND DAHL, PIERRE LIONEL MATTE, UNNI ASKELAND, JORUNN HANCKE ØGSTAD, ELIN RØDSETH, HÅKON BLEKEN, LIV BUGGE, JOHN DAVID NIELSEN
Kunstnere om kunstnere

KETIL NERGAARD OG ARVE RØD
Kunståret 2018

-----------------------

Redaksjonen
Ketil Nergaard   Arve Rød

Utgitt av Pax forlag med støtte av Norsk Kulturråd