NORSK KUNSTÅRBOK 2010 THE NORWEGIAN ART YEARBOOK 2010

INNHOLD CONTENT

Leder   Editorial

Bjørn Hatterud:
Dop, død og pedofili Dope, Death and Paedophila

Johanne Færevaag Nome + Ketil Nergaard:
Office for Contemporary Art Norway

Øystein Aasan:
Should I stay or should I go?

Karolin Tampere + Geir Haraldseth:
Kuratorer på verdensomseiling  Curators navigating the world

Dieter Lesage:
Minimumsnærvær  Minimum Presence

Anmeldelser  Reviews

ERLING MOESTUE BUGGE
Den hodeløse kroppen The headless body
Johannes Høie, «Disintegration», Galleri Maria Veie

TORE NÆSS
Landskap som instrument for å male et bilde  Landscape as an instrument for painting a picture
Marius Moe, «Paintings», Galleri Semmingsen

TOMMY OLSSON
Demon box  Demon box
Kristian Skylstad, «Pandemonium», Galleri MGM

MARIT PAASCHE
Nødvendige impulser for å holde motet oppe  Vital stimuli to keep the spirit up
Guttorm Guttormsgaard, Blaker Gamle Meieri

JOHANNE NORDBY WERNØ
Gamle sanger om igjen  Old songs re-sung
Marte Johnslien, «18% Gray», 0047

Kunstnere og hendelser Artists and happenings

Bra, gøy eller viktig? Good, fun or important?

Utstillinger og arrangementer Exhibitions and arrangements

Seminarer Seminars

Nye bøker New books

Bidragsytere Contributors

Redaksjonen / Editors:
Erlend Hammer
Kjetil Nergaard
Marie Nerland

Bokdesign / Design:
Skin Designstudio

ISBN 978-82-530-3347-7

Utgitt med støtte av Norsk Kulturråd
With support from Arts Council Norway