Norsk kunstårbok er den eneste årlige utgivelsen om norsk kunstliv. Gjennom spesialbestilte artikler, kunstanmeldelser og presentasjoner av utvalgte kunstnere og utstillinger gir den et bredt bilde av norsk samtidskunst. Boken utgis av stiftelsen Norsk kunstårbok i samarbeid med Uten Tittel. Norsk kunstårbok ble første gang utgitt i 1992.


The Norwegian Art Yearbook is the only annual publication about the Norwegian art scene. With specially commissioned articles, art reviews, and presentations of selected artists and exhibitions, it offers a broad picture of Norwegian contemporary art. The book is published by the Norwegian Art Yearbook in collaboration with Uten Tittel. The Norwegian Art Yearbook was first published in 1992.REDAKSJON / EDITORIAL:
Redaktør / editor: Susanne Christensen


REDAKSJONSRÅD / EDITORIAL BOARD:
Mathias Danbolt
Camilla Fagerli
Katrine Elise Pedersen
Maria Rusinovskaya (i permisjon / on leave)
Randi Thommessen
Kiyoshi Yamamoto


STYRE / BOARD:
Marie Nerland (styreleder)
Geir Haraldseth
Geir Haraldseth
Nina Schjønsby
Vilde Andrea Brun
Cathrine Strøm