Norsk kunstårbok er den eneste årlige utgivelsen om norsk kunstliv. Gjennom spesialbestilte artikler, kunstanmeldelser og presentasjoner av utvalgte kunstnere og utstillinger gir den et bredt bilde av norsk samtidskunst. Boken utgis av stiftelsen Norsk kunstårbok i samarbeid med Pax Forlag. Norsk kunstårbok ble første gang utgitt i 1992.


The Norwegian Art Yearbook is the only annual publication about the Norwegian art scene. With specially commissioned articles, art reviews, and presentations of selected artists and exhibitions, it offers a broad picture of Norwegian contemporary art. The book is published by the Norwegian Art Yearbook in collaboration with Pax Forlag. The Norwegian Art Yearbook was first published in 1992.REDAKSJON / EDITORIAL:
Redaktør / editor: Ketil Nergaard
Redaksjonsmedlem / editorial member: Arve Rød


STYRE / BOARD:
Steffen Håndlykken
Ketil Nergaard
Marie Nerland (styreleder / chairman)
Elin Maria Olaussen
Nina Schjønsby