O.R.D. MOT O.R.D.
– TRE MØTER MED GALLERY D.O.R.

Hvordan kan tre ulike stemmer harmonere (eller produktivt disharmonere) når de skal tale med én røst utad? Når Kristian Øverland Dahl, Steinar Haga Kristensen og Sverre Gullesen står bak et samlet kunstnerisk uttrykk som gruppa D.O.R., eller presenterer andre kunstneres prosjekter i sitt Brussel-galleri, lurer det divergens bak den tilsynelatende enheten.

Fra Norsk kunstårbok 2012

FRA KRITISK DISKURS TIL GRØNNE UTOPIER
– OM KUNSTSATSINGEN I BJØRVIKA

Bjørvika Utvikling og prosjektet Slow Space skal bruke 15 millioner kroner på kunstprogrammet i Bjørvika, og satser på grønne prosjekter inspirert av den internasjonale Slow-bevegelsen. Det skaper positive assosiasjoner til området for kommende brukere og leietagere, men unngår man at kunst og økologi kun ender som ferniss spør Beate Petersen i denne artikkelen.

Fra Norsk kunstårbok 2012

FIRE KUNSTNERE OM UTSMYKKINGER, OPPDRAGSKUNST OG KUNST I OFFENTLIGE ROM

Hvordan er det å arbeide med utsmykking, kunst i offentlige rom og oppdragskunst? Vi intervjuet kunstnerne Jan Christensen, Marianne Heier, Victor Lind og Snorre Ytterstad som på forskjellig vis har arbeidet med denne typen prosjekter i en årrekke. Vi var spesielt interessert i om de opplevde at det var spesielle utfordringer knyttet til denne typen arbeid, og om det påvirket deres måte å jobbe på.

Fra Norsk kunstårbok 2011

Å SMEKKE BORGERSKAPET I TRYNET
– KORO OG MOTSTANSESTETIKKEN

KORO har utviklet sine ambisjoner fra å være en utsmykker av statlige bygg, til å ville være en aktør i samtidskunstfeltet basert på dialog og samtale, men også konflikt og utfordring av makt. Hva innebærer det at en stor statlig aktør som KORO har konflikt og utfordring av makt som ledetråd spør Kristian Meisingset.

Fra Norsk kunstårbok 2011

MUSEET SOM ET VERKTØY
– ET INTERVJU MED CHARLES ESCHE

I følge Charles Esche, som siden 2004 har vært direktør ved Van Abbemuseum i Eindhoven, er kunstfeltets viktigste oppgave å opprettholde en offentlig sfære for debatt og utvekslinger av meninger som han ser som truet ellers i samfunnet.

Fra Norsk kunstårbok 2011

Side 8 av 11