ØVELSE GJØR MASTER
– DEN LANGE VEIEN GJENNOM KUNSTUTDANNINGENE

Det handler om å lære å snakke, om å la det enkelte verket tre inn i språket. Gruppekritikken er kjernen av undervisningen på kunstakademiet. Artikkel av Simen Joachim Helsvig

Fra Norsk kunstårbok 2015

NY VITEN FRA KUNSTENS PERSPEKTIV
– OM KUNSTNERISK FORSKNING

Kunstnerisk forskning er en hybrid, og er ment å være en hybrid. Slik må også en utdanning i emnet være, skriver Gertrud Sandqvist.

Fra Norsk kunstårbok 2015

«CONTROL INSTRUCTIONS AND YOU WILL CONTROL STYLE»
– GLIMT AV KUNSTUTDANNINGENS KRETSLØP FRA RENESSANSE TIL NÅTID 1

Kunstakademienes 500 år lange historie starter med bruddet med laugsvesenet i renessansen og går via romantikkens og modernismens professorstyrte undervisning til dagens mer teori- og diskursorienterte skoler. Artikkel av Åse Markussen

Fra Norsk kunstårbok 2015

Å VERNE OM DET MATUNYTTIGE
– EN SAMTALE MED TORIL JOHANNESSEN OG ARE MOKKELBOST

På tross av tematikk og uttrykk er kunstnerne Toril Johannessen og Are Mokkelbost kritiske til å bli framstilt som «forskerkunstnere». De er mer opptatt av kunstens frihet og mulighet for overskridelse enn av koplingen mellom kunst og forskning.

Fra Norsk kunstårbok 2015

Å SKAPE LYKKEN
– INTERVJU MED IDA EKBLAD

Åtte år etter hun var ferdig på Kunstakademiet i Oslo, er Ida Ekblad (35) for lengst blitt Norges mest framgangsrike kvinnelige kunstner internasjonalt. Hun får mark av «norsk korrekthet» og mener at det er en «lykkens ting» at det finnes et kunstmarked.

Fra Norsk kunstårbok 2015

Side 5 av 11