KUNSTNERISKE SPEKULASJONER:
MOT EN VERDEN UTEN OSS

Kapitalismens økonomiske verdier vil føre til at artene utryddes. Om vi skal møte denne enorme utfordringen, må mennesket gjøre noe med troen på at jorden er en verden-for-oss. I dette essayet tar Jan Jagodzinski for seg strømninger innen filosofi og samtidskunst hvor man forsøker å tenke om – og arbeide i – en verden etter «menneskets død».

Fra Norsk kunstårbok 2016

DIREKTØREN FOR DET HELE

Audun Eckhoff (57) har roet stabens gemytter. Nå drømmer direktøren som gjorde ungdomsopprør ved å starte Hedningsamfunnet og reise til Bayreuth på Wagner-festival, om at folk flest skal si at de møtes på det nye Nasjonalmuseet.

Fra Norsk kunstårbok 2016

KUNST UNDER UTVIKLING
– OM DET HØGSTE NIVÅET AV NORSK KUNSTUTDANNING

Ei eineståande moglegheit for kunstnarisk fordjuping og produksjon av kunnskap frå innsida av feltet, eller kvasiakademisk utholing av forskingsomgrepet? Etter eit drygt tiår med det norske stipendiatprogrammet, rår usemja framleis. Artikkel av Maria Horvei.

Fra Norsk kunstårbok 2015

ØVELSE GJØR MASTER
– DEN LANGE VEIEN GJENNOM KUNSTUTDANNINGENE

Det handler om å lære å snakke, om å la det enkelte verket tre inn i språket. Gruppekritikken er kjernen av undervisningen på kunstakademiet. Artikkel av Simen Joachim Helsvig

Fra Norsk kunstårbok 2015

NY VITEN FRA KUNSTENS PERSPEKTIV
– OM KUNSTNERISK FORSKNING

Kunstnerisk forskning er en hybrid, og er ment å være en hybrid. Slik må også en utdanning i emnet være, skriver Gertrud Sandqvist.

Fra Norsk kunstårbok 2015

Side 4 av 10