FANTASTISKE, SELVOPPFUNNE HITLER-DONALD DUCK-ROSABLOGGERE – OM 1990-ÅRENES POSTHUMANISTISKE IDEER OM DET NYE JEGETS GJENNOMBRUDD OG DET SOM SKJEDDE SIDEN

Det er en lang vei fra den futuristiske optimismen i Jeffrey Deitchs store utstilling «Post Human» fra 1992 til dagens langt mer dystopiske bilde av mennesket og teknologien. Susanne Christensen dukker ned i posthumanismens sammensatte historie.

Fra Norsk kunstårbok 2016

LUKTEN AV POST-INTERNETT

En rekke ferske utgivelser og utstillinger forsøker å gjøre opp status: Hva har skjedd med kunsten etter utbredelsen av internett? Hva står på spill i kunst som aktivt forholder seg til nettet? Ellef Prestsæter oppsumerer diskusjonen om post-internett-kunsten.

Fra Norsk kunstårbok 2016

KUNSTNERISKE SPEKULASJONER:
MOT EN VERDEN UTEN OSS

Kapitalismens økonomiske verdier vil føre til at artene utryddes. Om vi skal møte denne enorme utfordringen, må mennesket gjøre noe med troen på at jorden er en verden-for-oss. I dette essayet tar Jan Jagodzinski for seg strømninger innen filosofi og samtidskunst hvor man forsøker å tenke om – og arbeide i – en verden etter «menneskets død».

Fra Norsk kunstårbok 2016

DIREKTØREN FOR DET HELE

Audun Eckhoff (57) har roet stabens gemytter. Nå drømmer direktøren som gjorde ungdomsopprør ved å starte Hedningsamfunnet og reise til Bayreuth på Wagner-festival, om at folk flest skal si at de møtes på det nye Nasjonalmuseet.

Fra Norsk kunstårbok 2016

KUNST UNDER UTVIKLING
– OM DET HØGSTE NIVÅET AV NORSK KUNSTUTDANNING

Ei eineståande moglegheit for kunstnarisk fordjuping og produksjon av kunnskap frå innsida av feltet, eller kvasiakademisk utholing av forskingsomgrepet? Etter eit drygt tiår med det norske stipendiatprogrammet, rår usemja framleis. Artikkel av Maria Horvei.

Fra Norsk kunstårbok 2015

Side 4 av 11