DA ALT VAR MULIG – 1968 OG KUNSTVERDENEN I ENDRING

Sekstiåtterne ønsket å bringe verden inn i kunsten og kunsten ut i verden. Simen Joachim Helsvig ser på hva som skjedde med kunsten i kjølvannet av det dramatiske året 1968.

Fra Norsk kunstårbok 2018

MOTKULTUR OG MOTKULTUR FRU BLOM

1960-tallets motkultur har satt dype spor, men hvem bærer arven til denne i dag? Er det ytre høyre eller samtidskunsten som målbærer nåtidens motkultur? Det spør Bjørn Hatterud i denne artikkelen fra Norsk kunstårbok 2018.

THE COUNTERCULTURE EXPERIMENT: CONSCIOUSNESS AND ENCOUNTERS AT THE EDGE OF ART

The unfortunate fate of the counterculture is that its story doesn’t blend well with either the narrative of the New York avant-garde or the political histories of the 1960s. While its commitment to social transformation divorced it from the histories of the avant-garde, its emphasis on culture and lifestyle alienated it from political histories of 1960s radicalism. (Only English)

PLAST OG JAKTEN PÅ DET IDEELLE MATERIALE

I denne artikkelen skriver professor i historie og vitenskapsfilosofi Bernadette Bensaude-Vincent om forholdet mellom plaststoffenes materielle egenskaper og om hvordan måten vi håndterer dem på har endret vært syn på naturen..

Fra Norsk kunstårbok 2017

PLEKSIGLASS SOM LOKKEMAT OG MULIGHET

Den britiske kunstneren Liam Gillick har gjerne blitt forbundet med den relasjonelle estetikken, som la vekt på betrakteren som medskaper av verket, og som ofte handlet om å tilrettelegge steder og situasjoner for sosial interaksjon. Men i motsetning til kunstnere som Rirkrit Tiravanija, som inviterte publikum til å samtale over et måltid, gir ikke Gillicks scenarier inntrykk av å våre laget for menneskelig aktivitet. Installasjonene hans i pleksiglass og aluminium handlere snarere om å analysere sosiale strukturer og organisasjonsmåter, og undersøke de romlige forutsetningene for menneskelig interaksjon. Inspirert av hans reflekterte forhold til materialene han jobber med, ba vi ham skrive om sin interesse for pleksiglass, et materiale han har arbeidet med i over 30 år.

Fra Norsk kunstårbok 2017

Side 1 av 10