𝗡𝗼𝗿𝘀𝗸 𝗸𝘂𝗻𝘀𝘁å𝗿𝗯𝗼𝗸𝘀 𝗹𝗮𝗻𝘀𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀𝘁𝘂𝗿𝗻𝗲 𝟮𝟬𝟭𝟳

Årets utgave av Norsk kunstårbok er den 25 i rekka. Vi markerer jubileet med nytt design av Neue design byrå og med lanseringer i seks av de viktigste kunstbyene i Norge.

PLAST OG KUNST – Fra utopi til undergangsvisjon

Heldags seminar om plast og kunst
Onsdag 6. september, 10.00 - 17.00
Kunstnernes Hus

Gratis inngang

ARVEN FRA 1977
– EN SAMTALE MED FRANCO BERARDI

Vi lever i en tid uten framtid, slik Sid Vicious forutså. Tradisjonelle fag som kunst, psykoanalyse og politikk er døde og må finnes opp på ny. Dette er en oppgave for de kollektive bevegelsene, mener den italienske aktivisten og teoretikeren Franco Berardi – alias «Bifo».

Fra Norsk kunstårbok 2016

FANTASTISKE, SELVOPPFUNNE HITLER-DONALD DUCK-ROSABLOGGERE. OM 1990-ÅRENES POSTHUMANISTISKE IDEER OM DET NYE JEGETS GJENNOMBRUDD OG DET SOM SKJEDDE SIDEN.

Det er en lang vei fra den futuristiske optimismen i Jeffrey Deitch’ store utstilling «Post Human» fra 1992 til dagens langt mer dystopiske bilde av mennesket og teknologien. Susanne Christensen dukker ned i posthumanismens sammensatte historie.

Fra Norsk kunstårbok 2016

LUKTEN AV POST-INTERNETT

En rekke ferske utgivelser og utstillinger forsøker å gjøre opp status: Hva har skjedd med kunsten etter utbredelsen av internett? Hva står på spill i kunst som aktivt forholder seg til nettet? Ellef Prestsæter oppsumerer diskusjonen om post-internett-kunsten.

Fra Norsk kunstårbok 2016

KUNSTNERISKE SPEKULASJONER:
MOT EN VERDEN UTEN OSS

Kapitalismens økonomiske verdier vil føre til at artene utryddes. Om vi skal møte denne enorme utfordringen, må mennesket gjøre noe med troen på at jorden er en verden-for-oss. I dette essayet tar Jan Jagodzinski for seg strømninger innen filosofi og samtidskunst hvor man forsøker å tenke om – og arbeide i – en verden etter «menneskets død».

Fra Norsk kunstårbok 2016