Lansering av Norsk kunstårbok 2016

Vi lanserer Norsk kunstårbok 2016 under Oslo kulturnatt
Fredag 16. september, 18:00
Rådhusgaten 19 (Galleri BOA / Gamle UKS)
Forfriskninger, leselounge

Presentasjon av luksusvaremerket SANKE kl.19.00
Alle som kjøper Norsk kunstårbok under lanseringen vil motta gratis goodiebags fra SANKE.

KUNST UNDER UTVIKLING
– OM DET HØGSTE NIVÅET AV NORSK KUNSTUTDANNING

Ei eineståande moglegheit for kunstnarisk fordjuping og produksjon av kunnskap frå innsida av feltet, eller kvasiakademisk utholing av forskingsomgrepet? Etter eit drygt tiår med det norske stipendiatprogrammet, rår usemja framleis.

Fra Norsk kunstårbok 2015

ØVELSE GJØR MASTER
– DEN LANGE VEIEN GJENNOM KUNSTUTDANNINGENE

Det handler om å lære å snakke, om å la det enkelte verket tre inn i språket. Gruppekritkken er kjernen av undervisningen på kunstakademiet.

Fra Norsk kunstårbok 2015

NY VITEN FRA KUNSTENS PERSPEKTIV
– OM KUNSTNERISK FORSKNING


Kunstnerisk forskning er en hybrid, og er ment å være en hybrid. Slik må også en utdanning i emnet være, skriver Gertrud Sandqvist.

Fra Norsk kunstårbok 2015

«CONTROL INSTRUCTIONS AND YOU WILL CONTROL STYLE»
– GLIMT AV KUNSTUTDANNINGENS KRETSLØP FRA RENESSANSE TIL NÅTID 1

Kunstakademienes 500 år lange historie starter med bruddet med laugsvesenet i renessansen og går via romantikkens og modernismens professorstyrte undervisning til dagens mer teori- og diskursorienterte skoler.

Fra Norsk kunstårbok 2015

Å VERNE OM DET MATUNYTTIGE
– EN SAMTALE MED TORIL JOHANNESSEN OG ARE MOKKELBOST

På tross av tematikk og uttrykk er kunstnerne Toril Johannessen og Are Mokkelbost kritiske til å bli framstilt som «forskerkunstnere». De er mer opptatt av kunstens frihet og mulighet for overskridelse enn av koplingen mellom kunst og forskning.

Fra Norsk kunstårbok 2015